Ta kontroll över din logistik

Marknaden har saknat en nischad plattform för last-mile och e-handel. Med den erfarenhet, kunskap och know-how som Gordon byggt upp de senaste åren med tusentals leveranser varje månad, kan vi erbjuda en komplett helhetslösning. Med Gordons last mile-plattform tar du kontrollen över din logistik. Ta del av avancerade insikter och knyt ihop samtliga aktörer på ett smidigt sätt.

Ökande konsumentkrav

Var tionde köp inom handeln görs idag via nätet och det finns absolut ingenting som pekar på att den siffran ska minska. 2025 förväntas den tårtbiten utgöra 30-40 procent av den totala handeln i Sverige.

Samtidigt ökar kraven på kundbemötande, smidig returhantering och förbättrad leveransprecision. Det är dessutom kritiskt att e-handlare har god överblick över hela händelsekedjan och kan identifiera bristande rutiner och förbättringsområden.

Smartare logistik

Gordons molnbaserade plattform knyter ihop samtliga parter – kundtjänst, delivery partners, förare, management samt terminal/butik – som behöver samspela för lyckad e-handelslogistik. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för e-handeln och den moderna konsumenten används såväl maskininlärning som AI.

Gordon hjälper dig att komma igång med plattformen och digitalisera dina flöden på en vecka. Med manualer, videoutbildningar och standardkonfiguration hjälper vi dig att snabbt komma igång.

Komplett kontroll på leveranser

Vår Last Mile Platform sätter dig som e-handlare i förarsätet. Med ökad kostnadseffektivitet och flexibilitet möjliggörs såväl skalbarhet och tillväxt.

Med marknadens modernaste lösning kan du minska administrativa och ineffektiva processer. Ta kontroll över ditt logistikflöde och följ leveranserna från beställning till nöjd slutkonsument.

Boka rådgivning

Smartare leveranser hos Coop

Coop Sveriges e-handelstjänst har haft ett samarbete med Gordon Delivery under en lång tid. I takt med att tekniken utvecklades så växte även ett behov fram att hitta en övergripande plattform på central nivå för att erbjuda en bättre lösning gentemot slutkunder.

Läs kundcase

Kom igång idag

Features

  • Ruttoptimering

  • Förar-app

  • Realtidsövervakning

  • Digital kundkommunikation

  • Automatiserad lagerkoordinering

  • Avvikelsehantering och omleveranser

  • Uppföljning och rapporter