Förenkla dina leveranser

Under 2019 Q3 hade dagligvaruhandeln en tillväxt online på 30 procent, nästan tre gånger så mycket som generell e-handel. Inom loppet av tio år väntas e-handeln öka från 2 till 15 procent av svensk dagligvaruhandel.

De högt ställda kraven från konsumenterna har öppnat upp för flera nya lösningar som hjälper e-handlare att tillgodose behoven hos den urbana människan.

Mitt i ett paradigmskifte

Var tionde köp inom handeln görs idag via nätet. 2025 förväntas den tårtbiten utgöra 30-40 procent av den totala handeln i Sverige. Vi är mitt i ett paradigmskifte där kundmötet flyttas från butik till leverans.

Det innebär stora krav när det kommer till logistik och service. För att leverera en bra konsumentupplevelse krävs att leverantör och transportör är synkade och har en digital plattform för snabb och flexibel support.

Smarta leveranser

Gordons lösning är utvecklad med målet att förbättra last mile-logistiken och öka lönsamheten för e-handlare inom såväl dagligvaror och middagslösningar. Med en innovativ plattform och smart funktionalitet så är det enkelt att följa leveransen för såväl e-handlare som slutkonsument.

Coop Sverige, Hello Fresh och Simple Feast har redan tagit klivet till en enhetlig och digitaliserad kundupplevelse med hjälp av Gordons logistiklösning och plattform. Låt Gordon ta hand om logistiken och undvik samtidigt tunga investeringar i egna fordon, teknik och personal. Vi kallar det Smart Urban Logistics.

Lösningar

Vad är dina behov?

På Gordon Delivery brinner vi för att hjälpa till med digital transformation av kylleveranser – oavsett förutsättningar och behov.

Just nu erbjuder vi 60 minuters rådgivning för att få hjälpa dig effektivisera din last mile-leverans.

Boka rådgivning

Kom igång idag

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Med en kraftig växande marknad under förändring särskiljer sig Gordon bland logistikaktörer genom att ta ansvar för kundupplevelsen och bygger sin verksamhet utifrån dagens och framtidens konsumentbehov.

Kontakta oss