.Förenkla dina leveranser

Vi kallar det Smart Urban Logistics

Vi löser era utmaningar

Lösningar

Collaborated B2C

Med Gordons samordnade flöde når du över 76% av Sveriges befolkning och bidrar till minskade utsläpp. Vi hanterar alla dina logistikbehov från din produktionsenhet till slutkonsument.

Collaborated B2B

Med Gordons samordnade B2B-tjänst kan du distribuera ditt kyl- och frysgods till butiker, företag, restauranger och caféer.

Privat distribution

Låt Gordon ta hand om din logistik och undvik samtidigt tunga investeringar i egna fordon, teknik och personal.

Kom igång idag

På Gordon Delivery brinner vi för att hjälpa till med digital transformation av kylleveranser – oavsett förutsättningar och behov.

Success Tower

Säkerställ driften med bemanning, ruttoptimering, fordonsplanering och avvikelsehantering.

Gordon Academy

Gordon använder beteendevetenskap, processer och motivationsfaktorer för att skapa en serviceinriktad Gordoneer-kår.

Digital kundupplevelse

Kunden följer leveransen i realtid via sin smartphone och har möjlighet att kontakta samt utvärdera föraren.

Gordon Tech Platform

Grunden för automatiseringar och effektiva flöden. Den ger e-handlare möjlighet att övervaka sina logistikflöden.

Mitt i ett paradigmskifte

Minst var tionde köp inom handeln görs idag via nätet. 2025 förväntas den tårtbiten utgöra 30-40 procent av den totala handeln i Sverige. Vi är mitt i ett paradigmskifte där kundmötet flyttas från butik till leverans.

Det innebär stora krav när det kommer till logistik och service. För att leverera en sömlös kundupplevelse krävs att leverantör och transportör är synkade med en digital plattform för snabb och flexibel support.

Smarta leveranser

Gordons lösning är utvecklad med målet att förbättra last mile-logistiken och öka lönsamheten för e-handlare inom såväl dagligvaror såsom matkassar, vilka kräver en obruten kylkedja. Med en innovativ plattform med smart funktionalitet är det enkelt att följa leveransen för såväl e-handlare som konsument.


Coop Sverige, Hello Fresh och Simple Feast är bara några av de som redan tagit klivet till en enhetlig och digitaliserad kundupplevelse med hjälp av Gordons logistiklösning och plattform. Låt Gordon ta hand om logistiken och undvik samtidigt tunga investeringar i egna fordon, teknik och personal. Vi kallar det Smart Urban Logistics.

Vill du veta mer? Boka ett möte med oss!