.Kunder

Coop Online

Coop Sveriges e-handelstjänst har haft ett samarbete med Gordon Delivery under en lång tid. I takt med att tekniken utvecklades, växte även ett behov av att hitta en övergripande plattform på central nivå för att erbjuda en bättre lösning gentemot slutkunder. Med hjälp av Gordons Last Mile Platform har Coop Online kunnat ta kontroll över sina leveranser på en central nivå.

Simple Feast

Simple Feast är ett matkasse-företag som utvecklar nya koncept och produkter inom växtbaserat och ekologiskt. De har utvecklat en recept-app som finns runtom i världen och matkassarna finns att köpa i Danmark, Sverige och snart även i Los Angeles. Lösningen innebär en demokratiserad leverans och minskade miljöutsläpp.

Out of Home

Out of Home tillhandahåller en marknadsplats som kopplar samman producenter och storkök. Den egenutvecklade samordningstekniken från Gordon Delivery, som i vanliga fall används gentemot konsumenter, anpassades för B2B-leverans. Detta säkerställer god överblick över leveranser och en kundupplevelse i världsklass.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

På en kraftig växande marknad under förändring står Gordon ut bland logistik-aktörer genom att ta ansvar för hela kundupplevelsen och bygger sin verksamhet utifrån dagens och framtidens konsumentbehov.