Kostnadsfri rådgivning

Transformera dina leveranser

På Gordon Delivery brinner vi för att hjälpa till med digital transformation av kylleveranser. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för att hjälpa dig att effektivisera er last mile-leverans. Rådgivningen innehåller bland annat:

  • Genomgång av nuläget och kritiska utmaningar.

  • Förslag på kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder.

  • Framtagande av tillväxtstrategi för hur ni kan vidareutveckla ert leveranserbjudande.

För att ha bäst nytta av detta bör du eller ditt företag:

  • Leverera kylvaror till slutkonsumenter.

  • Ha en drivkraft att vidareutveckla ert leveranserbjudande.

  • Känna att ni behöver ta kontroll över er logistik.