Julgranar möjliggör integration av asylsökande

Vi på Gordon vill hjälpa till med integrationen och erbjuder våra chaufförer att jobba i par med asylsökande. Initiativet ger personalen nya erfarenheter och den asylsökande får en mentor.

Gordon är ett företag som vill hjälpa till med integrationen genom att erbjuda sina chaufförer att jobba i par med asylsökande. I linje med Gordons inkluderande filosofi är Gordon Delivery övertygad om att initiativet ger personalen nya erfarenheter, samtidigt som den asylsökande får en mentor och förhoppningsvis en vän.

More To Explore