.Last mile deliveries.

First class experiences.

Vil du vite hvordan vi gjør det? Vi kaller det Smart Deliveries.

Kundens e-handelsplattform integreres med Gordons Tech Platform og kunden kan følge leveranser i sanntid

Bestillingene er nå synlige for oss i Gordon, og det er ikke behov for manuell håndtering. Gjennom hele leveringsprosessen kan kundene våre følge og spore sine leveranser i sanntid.

Gordon delivery tech platform

Gordon optimaliserer dagens ruter

Med alle bestillinger for en gitt dag optimaliserer Gordon leveringsrutene på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte.

Varsel til sluttkunde med forminsket tidsvindu for levering og mulighet for å oppdatere leveringsinstruksjoner

En eller to dager før leveringsdagen informerer Gordon sluttkunden om estimert leveringstid. Allerede nå er det mulig å gi sjåføren instruksjoner, f.eks. bygningstype, om varene skal settes utenfor døren eller om sjåføren skal ringe / banke på.

Varene pakkes - 2. varsel til sluttkunde

En SMS sendes ut når sjåføren begynner å pakke lastebilen. Sluttkunden kan fortsatt oppdatere leveringsinstruksjoner via sporingssiden.

Sjåføren er i nærheten: 3. varsel til sluttkunden

En SMS med lenke til Gordons sporingsside sendes ut, slik at sluttkunden kan følge leveransen i sanntid.

Leveranse

Sjåføren kommer frem til adressen og leverer varene med et smil. Hvis det ikke er noen hjemme, vil sjåføren sette fra seg varene ved døren og ta et bilde.

Feedback

For å kunne forbedre våre tjenester, ber vi sluttkundene om å gi en tallkarakter på hvordan de opplever leveransen.