. Fokus på bærekraft

I løpet av de kommende årene vil vi fokusere på å gjøre leveransene våre enda mer miljøvennlige.

Bærekraft i fokus de nærmeste årene

Helt siden vi ble grunnlagt i 2015, har klima og miljø spilt en viktig rolle for oss i Gordon Delivery. Gjennom flere ulike initiativer – fra egenutviklet teknologi til forskningsprosjekter – jobber vi utrettelig med å minske klimaavtrykket og tilby miljøsmarte leveranser for den siste strekningen.

I Gordon tar vi et helhetsgrep når det gjelder bærekraft, og i tillegg til klima og miljø sørger vi for gode arbeidsvilkår for alle våre ansatte – fra leder til Gordoneer (sjåfør).


I løpet av de kommende årene vil vi fokusere på å gjøre leveransene våre enda mer miljøvennlige. En slik omstilling er langt fra enkel, men vi lover å fortelle mer om våre fremtidige prosjekter og fremskritt på området.

Samordning av leveranser for klimaet

Vi har lenge jobbet med en egenutviklet samordningsteknikk og ruteoptimalisering for å minske kjørestrekningene og gjøre det lettere å gjennomføre last mile-leveranser. Sammenlignet med «vanlige» leveranser har vi lykkes i å halvere utslippene av karbondioksid.


“Dette viser hvilket potensial som ligger i samordning, både i takt med at hjemlevering blir mer utbredt og med tanke på det nåværende fokuset på klima», sier Ali Ghoce, administrerende direktør i Gordon Delivery.

Andre bærekraftprosjekter

Gordon Delivery deltar også aktivt i ulike prosjekter og forskningsarbeider. Nedenfor følger noen eksempler:

  • Under ledelse av Chalmers Industriteknik arbeider omtrent 40 selskaper og organisasjoner med felles utvikling av effektive redistribusjonssystemer for matsvinn.
  • Triple F. Vi deltar i prosjektet E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL) “(E-handelsdistribusjon av mat i byer med elkjøretøy)” med mål om å bidra til det svenske varetransportsystemets overgang til fossilfritt drivstoff.
  • “Fossil Free lastmile”. Gradvis ser vi det som et innlysende mål å gå over til fossilfritt drivstoff over hele Sverige (les mer om dette tiltaket nedenfor).

Elbiler og Gordon Delivery

Vi har som mål å gradvis erstatte våre kjølebiler med elkjølebiler i bymiljø for å minske miljøavtrykket. Dette er ingen lett oppgave i dag, da man trenger et kraftig batteri både for å føre bilen fremover og holde lasterommet nedkjølt, uten at dette tar opp halve kjølebilen. Vi er veldig stolte over at vi, med våre samarbeidspartnere på prosjektet Triple F, har utarbeidet en prototype som nå skal testes.

Nedenfor følger en beskrivelse av våre nåværende mål – men vi håper å kunne skru opp forventningene i takt med fremskrittene innen produktutviklingen.

  • 2021: 10 % av city-leveransene (pilot og utvikling av city-elbil-konsept)
  • 2022: 30 % av city-leveransene
  • 2023: 40 % av city-leveransene
  • 2024: 60 % av city-leveransene

Overgang til fossilfritt drivstoff

For oss i Gordon er det viktig å gjøre alt vi kan for å minske klimaavtrykket.Derfor har vi som mål å oppnå en drastisk reduksjon av våre klimagassutslipp ved hjelp av alternativer til fossilfritt drivstoff. I utgangspunktet mener vi at det beste alternativet er HVO100 – en helt fornybar diesel som er utviklet for å minske klimaavtrykket fra transport.HVO100 har flere fordeler sammenlignet med fossil diesel. Det er et helt fornybart, fossilfritt og bærekraftig drivstoff som gir radikalt lavere utslipp av drivhusgasser (CO2e) – en reduksjon på hele 90 % sammenlignet med tradisjonell diesel.

Vi har følgende mål for å gå gradvis over til fossilfritt:

  • 2021: 30 % av leveransene (eks. elbiler
  • 2022: 50 % av leveransene (eks. elbiler)
  • 2023: 70 % av leveransene (eks. elbiler)

Utmerkede vilkår for våre viktige ansatte

Som sjåfør – Gordoneer, hos Gordon kan man jobbe heltid, deltid eller noen ekstratimer her og der.Men det må skje på riktig måte.

Noen selskaper lar sjåførene sine stå og vente på kjøreoppdrag uten betaling. Slik ønsker ikke vi å jobbe. Som Gordoneer skal du kunne planlegge din egen tid og ikke stresse over at du ikke vet om du har jobb eller ikke. Vi er veldig opptatt av at alle skal ha rimelige vilkår, med tariffbasert timelønn, tillegg for arbeid utenfor ordinær arbeidstid, feriepenger og forsikringer.

Arbeidstidene avtales for fem uker fremover.Å håndtere alle de forskjellige typene ansettelser internt ville ha kostet mye tid, energi og penger. Og det ville være uholdbart å kreve at alle skulle konsultere gjennom sine egne selskaper.

”Jeg opplever at mange får økt motivasjon av å føle seg selvstendige. Da har de full frihet til å jobbe med andre ting også. Samtidig er det viktig at de representerer både oss og de store varemerkene vi jobber med. Sammen med selskapet Cool Company kan vi lett oppskalere vår virksomhet videre” sier Ali Ghoce, adm. dir. i Gordon Delivery.