Hos Gordon Delivery är det du som sätter gränsen för hur mycket du jobbar. Som Gordoneer har du en prestationsbaserad arbetsmodell för maximal flexibilitet. Använd vår app för att lägga upp ditt arbetsschema baserat på hur och när du vill jobba.