.Integrity policy

This Communication and Privacy Policy explains how Gordon Delivery collects and uses your personal information. It also describes your rights towards us and how you can assert your rights. You can always contact us with questions about our privacy policy by sending an email to info@gordondelivery.com.


In order to fulfill our obligations to staff, customers and suppliers, we need to process your personal data as described below. We do this with the greatest possible consideration for your privacy.

What information do we collect?

You can directly or indirectly come to provide us with information. For example: 

 • Person- and contact information:
  • Name
  • Delivery address
  • E-mail address
  • Phone number

   

 • Delivery information

What we do with your information

All data is used to provide, perform and improve our services and to be able to maintain agreements entered into. We process personal data for the following purposes based on the following legal grounds:

 • Implement and follow up deliveries

Communication with you

We may use your personal data to communicate relevant information about used or similar services and to perform customer satisfaction surveys regarding our services, e.g. via electronic communication channels and by telephone.

Who can we come to share your information with?

We may transfer to, or share your information with, selected third parties, as follows. We take all reasonable legal, technical and organizational measures to ensure that your data is handled securely and with an adequate level of protection when transferring to or sharing with such selected third parties. We will not sell your personal information to third parties without your consent.

Suppliers and subcontractors

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Authorities

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Where do we treat your personal information?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

How long do we store your personal information?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Your rights of access, correction and deletion

Rights to access your data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära en gång per år.

Rights to correct your data

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rights to be deleted

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.