Vi forenkler dine leverancer

I løbet af tredje kvartal af 2019 steg dagligvaresalget 30 procent online, næsten tre gange så meget som almindelig e-handel. I løbet af de næste ti år forventes e-handel at stige kraftigt og udgøre 2 til 15 procent af den svenske dagligvarehandel.

De høje krav fra forbrugerne har åbnet op for flere nye løsninger, der hjælper e-handlere med at imødekomme urbane persons behov.

Midt i et paradigmeskifte

I dag foretages 10% af alle køb online. I 2025 forventes online køb det at udgøre 30-40 procent af den samlede handel i Sverige. Vi er midt i et paradigmeskift, hvor kundemødet flyttes fra butik til levering.

Dette skaber store krav, når det kommer til logistik og service. For at kunne levere en god forbruger oplevelse skal leverandøren og transportøren synkroniseres via en digital platform der skaber hurtig og fleksibel kundeservice.

Smarte leverancer

Gordons løsning er udviklet med det mål at forbedre logistikken for Last-mile og øge rentabiliteten hos e-commerce dagligvarer og middags løsninger. Med en innovativ platform og smart funktionalitet er det let at følge alle leveringer til både e-handlere og slutforbrugere.

Coop Sverige, Hello Fresh and Simple Feast har allerede taget et skridt ind i en samlet og digitaliseret kundeoplevelse ved hjælp af Gordons logistikløsning og platform. Lad Gordon tage sig af logistikken og undgå store investeringer i egne køretøjer, teknologi og personale. Vi kalder det Smart Urban Logistics.

Løsninger

Hvad er dine behov?

Hos Gordon Delivery brænder vi for at hjælpe med digital transformation af køleleverancer – uanset forhold og behov.

Lige nu tilbyder vi 60 minutter rådgivning, der hjælper dig med at strømline din Last-mile levering.

Kontakt os

Kom i gang i dag