.Coop Online Vaxlar Upp Med Teknik Fran Gordon

Ordrar: 600 000
Hemsida: coop.se
Tjänst: Last-Mile Platform

Bakgrund

Coop Online är, som namnet kanske avslöjar, Coop Sveriges e-handelstjänst. Bolaget, grundades 2008 (under namnet Mataffaren.se), har haft god tillväxt ända sedan starten och så sent som 2018 omsatte de 325 miljoner.
De såg tidigt nyttan med effektiva leveranser och använder Gordon Delivery sedan flera år tillbaka. I takt med att tekniken utvecklades så växte även ett behov fram att hitta en övergripande plattform på central nivå för att erbjuda en bättre lösning gentemot slutkunder.
– Kunderna är vana med den här typen av service och framför allt kommer trycket från andra aktörer utanför dagligvarubranschen – handlar du på Apotea eller H&M är det fullt naturligt. För oss var det en nödvändighet för att svara upp på kundens förväntningar, säger Niklas Zeitlin, operativ chef på Coop Online.

Lösning

Med hjälp av Last-Mile Platform från Gordon Delivery har Coop Online kunnat ta kontroll över sina leveranser på en central nivå. Dialogen har varit god ända sedan starten och tack vare den nära relationen har även produkten utvecklats.
– Vi såg en stor möjlighet att centralt kunna följa transporterna och korta ner kontaktvägarna som vi hade innan. Det har gett oss väldigt bra möjligheter att säkra upp kontrollen av leveranser, säger Niklas och fortsätter:
– De är väldigt drivande på Gordon Delivery och tar möten med oss för att presentera nästa steg och tankar framåt. Med vår input i dessa möten har de kunnat introducera ytterligare add-ons och funktionalitet som inte fanns när vi köpte produkten.
”Vi hade höga förväntningar på leveransförmågan mot slutkund och dessa förväntningar har uppfyllts med råge. Samtidigt har vi haft möjligheten att få hjälpa till att utveckla produkten. Gordon Delivery har varit väldigt öppna för vår feedback och tagit till sig förslag för att utveckla ny funktionalitet.”

– Niklas Zeitlin, Operativ chef på Coop Online

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Med en kraftig växande marknad under förändring står Gordon ut bland logistikaktörer genom att ta ansvar för hela kundupplevelsen och bygger sin verksamhet utifrån dagens och framtidens konsumentbehov.