Kostnadsfri rådgivning

Transformera dina leveranser

På Gordon Delivery brinner vi för att hjälpa till med digital transformation av kylleveranser. Just nu erbjuder vi 60 minuters rådgivning för att få hjälpa dig effektivisera din last mile-leverans. Rådgivningen innehåller bland annat:

  • Genomgång av nuläget och kritiska utmaningar.

  • Förslag på kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder.

  • Framtagande av tillväxtstrategi för hur ni kan vidareutveckla ert leveranserbjudande.

För att ha bäst nytta av detta bör du eller ditt företag:

  • Leverera kylvaror till slutkonsumenter.

  • Ha en drivkraft att vidareutveckla ert leveranserbjudande.

  • Känna att ni behöver ta kontroll över er logistik.